• Câu hỏi: các anh chị cho em hỏi là môi trường nhân giống vô tính phải như thế nào ạ

  Dược hỏi TruongHoangMinh đến An Hạ, Huyền Trang, Phước Nhẫn, Thanh Huệ, Trung Kiên trên 7 Th2 2018.
  • Hình chụp: Võ Trung Kiên

   Võ Trung Kiên Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Có một số loài cây hoa do hạn chế bởi một số điều kiện không thể gieo hạt được mà chỉ có thể áp dụng phương pháp nhân giống vô tính. Nhân giống vô tính có 5 phương pháp: Tách cây, chiết cành, giâm cành, tiếp ghép và nuôi cấy mô. Môi trường nhân giống thì tùy thuộc vào từng phương pháp ta áp dụng khác nhau em nhé.

  • Hình chụp: Nguyễn Thị Huyền Trang

   Nguyễn Thị Huyền Trang Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Hi em, có 5 phương pháp nhân giống vô tính: Chiết cành, giâm cành, ghép cành, tách cây và nuôi cấy mô, môi trường nhân giống vô tính tùy thuộc vào loại cây em nhé!

Các bình luận