• Câu hỏi: nếu mình bỏ cây gần chất phóng xạ thì nó bị đột biến hay là nó chết

    Dược hỏi Mẫn đến Trung Kiên trên 7 Th2 2018.
    • Hình chụp: Võ Trung Kiên

      Võ Trung Kiên Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Cái này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa em ạ, nhưng đa số cây sẽ chết đi khi nhiễm phóng xạ, tuy nhiên vẫn có một số cây sẽ biến đổi để thích nghi với điều kiện ngoại cảnh đó là đột biến

Các bình luận