• Câu hỏi: Nếu so sánh 2 cây trồng giống nhau nhưng 1 cây được nuôi trồng trong môi trường ánh sáng nhân tạo và 1 cây được nuôi trồng trong môi trường ánh sáng tự nhiên thì có sự khác nhau trong quá trình phát triển và năng suất giữa 2 cây không ạ?

  Dược hỏi Dũng đến Trung Kiên, Thanh Huệ trên 8 Th2 2018.
  • Hình chụp: Ngô Thị Thanh Huệ

   Ngô Thị Thanh Huệ Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào Dũng,

   Nếu hai cây trồng là cùng một giống, và tất cả các yếu tố cung cấp cho hai cây trồng này là giống nhau, hai cây chỉ khác nhau về nguồn ánh sáng dành cho sinh trưởng là tự nhiên và nhân tạo thì sinh trưởng của cây có thể khác nhau. Vì sao:
   – Cường độ ánh sáng và chất lượng ánh sáng có ảnh hưởng đến hiệu suất quang hợp của cây.
   – Ánh sáng có ảnh hưởng gián tiếp đến nhiệt độ và cường độ thoát hơi nước, việc này sẽ tác động đến quá trình quang hợp của cây.
   – Ánh sáng cũng có thể tác động đến hoạt động của các vi sinh vật trong đất, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình hút chất dinh dưỡng của cây.

   Tuy nhiên để khẳng định có khác nhau hay không thì cần có số liệu cu thể chứng minh em ạ. Em thử tiến hành thì nghiệm trên hai chậu cây đỗ xanh, một cây đặt ngoài hiên không bị che nắng, và một cây em để trong hộp catton và chiếu bằng đèn học xem. Sau khoảng 4 tuần, em đo chiều cao, đường kính và đếm số lá của cây, màu sắc của lá. Nếu không khác nhau thì có thể sơ bộ khẳng định ánh sáng tự nhiên và nhân tạo không có tác động khác biệt đến sinh trưởng của cây nhé. Chúc em thành công!

Các bình luận