• Câu hỏi: hiện tượng liền rễ thường xảy ra vào giai đoạn nào

    Dược hỏi Albert Edison đến Trung Kiên trên 7 Th2 2018.
    • Hình chụp: Võ Trung Kiên

      Võ Trung Kiên Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Cây liền rễ: Hiện tượng cây sống quần tụ, các rẽ nối liền nhau giúp chúng sử dụng nước và khoáng có hiệu quả. Cây liền rễ sinh sản và chịu hạn tốt hơn cây mọc riêng rẽ, xảy ra khi cây trồng ở mật độ quá cao và cây ở quá gần nhau, do đó liền rễ đa số xuất hiện ở giai đoạn sinh trưởng hay còn gọi là giai đoạn dinh dưỡng: đây là giai đoạn mà các cơ quan dinh dưỡng như rễ, lá, thân chiếm ưu thế.

Các bình luận