• Câu hỏi: Làm sao lúa có thể sống trong môi trường nhiều nước mà không bị úng?

    Dược hỏi Kien Tuong đến Trung Kiên trên 7 Th2 2018.
    • Hình chụp: Võ Trung Kiên

      Võ Trung Kiên Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Lúa là loài thực vật có thể sống trong môi trường ngập nước trong một khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên khi khoảng thời gian ngập nước quá lâu mà ta không thể xã nước ra ngoài thì cây sẽ bị thối rễ và chết đi em ạ.

Các bình luận