• Câu hỏi: Tại sao năm nay bông lại nỡ sớm hơn năm truớc ạ?

    Dược hỏi 559trong26 đến Huyền Trang trên 2 Th2 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Thị Huyền Trang

      Nguyễn Thị Huyền Trang Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Chào em, do điều kiện thời tiết, nhiệt độ năm nay cao hơn năm trước (ở miền nam) em nhé!

Các bình luận