• Câu hỏi: Trong quá trình tiến hành thí nghiệm môn khoa học từ nhiên chúng ta cần có những mục tiêu gì ạ? Nhất là cách trống cây chúng ta cần có những đức tín và mục tiêu gì ạ?

  Dược hỏi minh thư đến An Hạ, Huyền Trang, Phước Nhẫn, Thanh Huệ, Trung Kiên trên 30 Th1 2018.
  • Hình chụp: Ngô Thị Thanh Huệ

   Ngô Thị Thanh Huệ Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Hi em, trong tiến hành thí nghiệm nói chung thì mục tiêu nghiên cứu là rất quan trọng. Mục tiêu là cái mình mong muốn đạt được khi hoàn thành một thí nghiệm. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu thì mình cần có các câu hỏi nghiên cứu cụ thể. Do đó, muốn biết mục tiêu nghiên cứu là gì trước tiên cần biết câu hỏi nghiên cứu là gì đã nhé. Ví dụ, câu hỏi của em là tại sao cây rau trong vườn nhà bị vàng lá. Vậy mục tiêu của em là tìm ra được nguyên nhân vì sao lá bị vàng. Khi em tìm ra được các nguyên nhân ví dụ như cây bị thiếu nước, thiếu đạm hay bị khô nóng, thế là mình đã hoàn thành mục tiêu.
   Để cụ thể hơn thì mục tiêu khác với mục đích nghiên cứu nhé. Mục đích của một nghiên cứu sẽ có tính khái quát hơn như nhằm ứng dụng trong thực tiễn, nhằm cung cấp cơ sở lý thuyết hoặc nhằm tạo ra một giải pháp hữu ích nào đó.

  • Hình chụp: Nguyễn Thị Huyền Trang

   Nguyễn Thị Huyền Trang Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Hi em, trong quá trình tiến hành thí nghiệm khoa học mục tiêu đề ra chúng ta sẽ hoàn thành thí nghiệm và thí nghiệm thực hiện thành công, đạt kết quả như mong muốn. Khi trồng cây chúng ta cần có sự đam mê, yêu thích cây trồng, sự cẩn thận, chịu khó và kiên trì em nhé!

Các bình luận