• Câu hỏi: @Huyền Trang,cô ơi tại sao cây của con có đủ nước, đủ ánh sáng,đủ CO2 nhưng tại sao cây của con lại chết

    Dược hỏi Phúc Vân Nguyễn đến Huyền Trang trên 7 Th2 2018.
    • Hình chụp: Nguyễn Thị Huyền Trang

      Nguyễn Thị Huyền Trang Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Hi em, Cây trồng muốn sống được còn cần chú ý đến nhiều yếu tố khác nữa như giá thể trồng, lượng phân bón, sâu, bệnh hại trên cây nữa. Đặc biệt ở giai đoạn cây con cần chú ý bộ rễ của cây

Các bình luận