• Câu hỏi: Tại sao cây trồng xuất hiện trên trái đất

  Dược hỏi 836trong26 đến Thanh Huệ trên 31 Th1 2018.
  • Hình chụp: Ngô Thị Thanh Huệ

   Ngô Thị Thanh Huệ Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


   Chào em,

   Câu hỏi này chị không biết bắt đầu trả lời từ đâu. Có lẽ để có cây trồng cần phải có 2 yếu tố chính: môi trường và hệ gen. Trong đó môi trường cung cấp các yếu tố đặc biệt quan trọng là CO2, H2O và ánh sáng mặt trời. Còn hệ gen đóng vai trò trong việc chứa đựng và biểu hiện thông tin di truyền để có thể tái sinh từ các điều kiện môi trường cung cấp.
   Hệ gen thì luôn có trên trái đất, chỉ là tồn tại ở đâu hay ở dạng nào đó mà mình chưa biết thôi. Vậy nên, chị nghĩ thực vật xuất hiện là khi trái đất có dồi dào tài nguyên CO2, H2O và năng lượng ánh sáng. Cụ thể hơn, cây trồng sẽ xuất hiện là khi con người biết canh tác và biết chọn lọc thực vật tự nhiên cho nhu cầu sinh sống của mình.

Các bình luận