• Câu hỏi: @TrungKien thuốc bảo vệ thực vật xuất phát từ đâu ạ?

    Dược hỏi Ái Vy đến Trung Kiên, Thanh Huệ, Phước Nhẫn, Huyền Trang, An Hạ trên 1 Th2 2018.
    • Hình chụp: Võ Trung Kiên

      Võ Trung Kiên Các câu hỏi chưa được trả lời của tôi:


      Thuốc bảo vệ thực vật ra đời từ nhu cầu của con người trước sự tấn công của các loại sâu bệnh hại vào các loại cây trồng tập trung gây thiệt hại lớn trên quy mô rộng. Đồng thời việc phát hiện khả năng diệt côn trùng của DDT (năm 1939) đã mở ra cuộc cách mạng của biện pháp hoá học trong bảo vệ thực vật, từ đó nhiều lại thuốc bảo vệ thực vật đã được nghiên cứu và phát triển.

Các bình luận